El CERN se plantea cerrar el LHC a causa de la crisis energética